+45 31 42 10 10 bjn@blueit.dk

Generelt om animalske biprodukter

Animalske biprodukter er hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Animalske biprodukter er alle ​​animalske produkter, som ikke er bestemt til konsum, uanset om de er egnet til konsum eller ej​. Det er hensigten, der er afgørende. Animalske produkter bliver animalske biprodukter, så snart det besluttes, at de ikke vil blive anvendt til konsum. Denne beslutning er irreversibel. 

Afledte produkter er produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af an​imalske biprodukter.

Animalske biprodukter og afledte produkter kan u​​dgøre en potentiel risikokilde for folke- og dyresundheden og skal derfor behandles forsvarligt.​

Det skal det sikr​​es, at animalske biprodukter og afledte produkter håndteres i overensstemmelse med forordningen om animalske biprodukter. 

Kategorisering: Kategori 1-, kategori 2- og ​​kategori 3-ma​​teriale ​

Bortskaffelse og anv​endelse 

Indsamling, identifikation og mærkning

Sporbarhed, handelsdokumenter og fortegnelser

Transport

Læs mere på EU-Kommissionens hjemmeside

​Lovstof og regler

Relateret Indhold

Guides

Blanketter

Artiklen er viderebragt fra Fødevarestyrelsen 

Tilbage til forsiden