+45 31 42 10 10 bjn@blueit.dk
Dansk produktion af biogas

Dansk produktion af biogas

  Dansk produktion af biogas er vedvarende energi, der kan erstatte fossil naturgas. Biogas fremstilles ved at ”afgasse”, dvs. udrådne, biomasse, f.eks. organisk affald, under iltfrie forhold.  Husdyrgødning, spildevand og vådt organisk affald fra industri og...
Generelt om animalske biprodukter

Generelt om animalske biprodukter

Generelt om animalske biprodukter Animalske biprodukter er hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​Animalske biprodukter er alle ​​animalske produkter, som ikke er bestemt til...