+45 31 42 10 10 bjn@blueit.dk

Fuld dokumenterbar sporbarhed

Handelsdokumenter, fragtbreve eller hvad de kaldes i forskellige sammenhænge er ofte lig med tunge administrative opgaver i forhold til, at dokumentere hvor, hvornår og hvad man har transporteret.

I flere tilfælde, kan det være svært at dokumentere det i praksis og det kræver ofte en hel ressource, at holde det ajour. En hele ressource! på noget der ikke kan viderefaktureres, men alene handler om, at skulle kunne dokumentere sine transporter.

Det giver sig selv, at den slags opgaver ikke er motiverende eller skaber værdi for forretningen. Spurado løsningen vender det på hovedet. Vi gør det helt enkelt at dokumentere, og stiller værdifulde rapporter til rådighed, som konstant er up-to-date. Så kan I udvikle jeres forretning og bruge ressourcerne på det I tjener penge på ved at levere bedre service til jeres kunder.

Biogas

Digital sporbarhed af animalske biprodukter

Spurado er en softwareløsning til digital sporbarhed af animalske biprodukter. Under transporter af animalske biprodukter, skal produkterne ledsages af et handelsdokument ved transport/omsætning indenfor Danmarks grænser og mellem EU-landene. Fortegnelserne skal opbevares i mindst to år og​​​ forelægges myndighederne på forlangende.

Dette har Blue IT ApS løst med softwareløsningen Spurado, som er en intelligent og automatisk løsning.

Løsningen består af fastmonterede tablets i lastbilerne, samt web adgang til journalerne til både biogasanlæg og kunder.

Læs mere om digital sporbarhed af animalske biprodukter nedenfor.

 

Tablets i lastbilerne

Løsningen består udover webportalerne til administrationen og til kunderne, af tablet der er fastmonteret i lastbilerne.

Blue IT står for tablets, tilbehør og simkort inkl. fakturaen på dataforbruget.

Når lastbilen nærmer sig en kendt tank, vil den være markeret på kortet på skærmen. Mens der tankes eller aflæsses, skal der trykkes to gange. Én gang på tanken. Derefter vil den vise informationerne, som tilhører den specifikke tank. Det vil sige, hvilket produkt, hvilken mængde m.m. Oplysningerne er forud tastet i systemet, så det vil typisk blot være til gennemsyn, før det andet klik for at bekræfte.

Medlem af Brancheforeningen Biogas Danmark 

Biogas Danmark er brancheorganisationen for alle med interesse i biogas.

De arbejder for hele biogassens værdikæde, der omfatter alt fra nyttiggørelse af husdyrgødning og organiske restprodukter fra landbrug, husholdninger og industri til produktion og anvendelse af biogas og grøn gødning.

Medlemskredsen omfatter biogasanlæg, leverandører af restprodukter, teknologi, service, handel, rådgivning og finansielle løsninger samt aftagere af biogas og gødning fra biogasanlæggene.

Biogas Danmark har cirka 170 medlemmer, hvoraf 70 er biogasproducenter.

Administrations portal

Håndtér dine kunder, brugere fra webportalen.

Herfra kan hver enkelt kunde tilpasses, med de unikke oplysninger der hører til netop denne kunde.  

Markér og definér hvilke tanke kunden har, og undgå at skulle taste det igen. 

Registreringerne synkroniserer konstant med lastbilens Spurado tablet.

Når lastbilen er i nærheden af en kendt tank, klikker chaufføren tanken og bekræfter med ét enkelt klik.

Der kan også oprettes journaler direkte fra portalen, hvis en ekstern leverandør har eget handelsdokument/fragtbrev. På den måde kan de eksterne dokumenter også digitaliseres i systemet.

 

Rapporter

Træk rapporter ud fra en bestemt periode og leverandør, for at skabe et præcist overblik over periodens transport.

Her vil NPK* og tørstofprocenterne fremgå

*NPK er en forkortelse for plantenæringsstofferne Nitrogen (nitrat- eller ammoniumkvælstof), Phosphor (fosfat) og Kalium.

Som biogasanlæg har du adgang til alle transporter på tværs af dine kunder, så du kan sammenligne år for år eller mellem leverandører.

Når du benytter Spurado løsningen, kan du oprette dine leverandører, så de får deres egen adgang i Spurado systemet. Det betyder, at du slipper for at sende rapporterne til hver enkelt kunde. De logger på deres eget system, og er opdateret med transporter til og fra deres landbrug i real-tid.

Vi har været med fra fødslen af Spurado løsningen. 
Gennem godt samarbejde og dialog mellem Blåbjerg Biogas og Blue IT, er løsningen tilpasset, så den matcher de ønsker og krav vi har haft løbende. 

Løsningen fjerner det administrative ved handelsdokumenterne, mens vi samtidig får overblik over NPK værdier og tørstofværdier i en webportal.

John Pedersen

Bestyrelsesformand, Blåbjerg Biogas

Digital sporbarhed, biogas, handels dokumenter, tracking, fragtbrev, Digital traceability, biogas, trade documents, tracking, consignment note, CMR, Digitale Rückverfolgbarkeit, Biogas, Handelsdokumente, Sendungsverfolgung, Frachtbrief

Dansk produktion af biogas

Biogas fremstilles af husdyrgødning og vådt organisk affald. Kraftværker og virksomheder kan få tilskud til at bruge biogas frem for naturgas

Biogas

Generelt om animalske biprodukter

Animalske biprodukter er hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum.