+45 31 42 10 10 bjn@blueit.dk

Spurado – Hvilke funktionaliteter indeholder løsningen?

 

Spurado – Hvilke funktionaliteter indeholder løsningen?

Spurado er digital sporbarhed af biomasser eller madaffald. Det er ofte lovpligtigt at kunne dokumentere, hvor og hvornår forskellige affaldstyper er blevet transporteret.
Det håndteres let med Spurado løsningen. Vi automatiserer handelsdokumenterne.

Spurado løsningen består af iOS tablet app, som anvendes af chaufføren. Derudover består den af webportal til administrationen.

Spurado appen er udviklet og drives af Blue IT og kan hentes direkte i Apples App Store til iPads. Dermed er den let tilgængelig, hvis du har brug for flere brugere.

Appen indeholder en lang række funktioner, som kort er beskrevet nedenfor.

Digital sporbarhed, biogas, handels dokumenter, tracking, fragtbrev, Digital traceability, biogas, trade documents, tracking, consignment note, CMR, Digitale Rückverfolgbarkeit, Biogas, Handelsdokumente, Sendungsverfolgung, Frachtbrief

App

Spurado appen kan hentes direkte i Apples App Store til iPads. Dermed er en let tilgængelig, hvis du har brug for flere brugere.

Appen indeholder en lang række funktioner, som kort er beskrevet nedenfor. 

Prædefineret indhold i kendte tanke/lagre

Hver tanks indhold er prædefinerede. Dermed sparer chaufføren tid og der opstår ingen fejl i registreringerne.

Brovægt integration

Appen integrerer direkte med brovægte, så den korrekte afmåling foregår digitalt. Hvis der ikke er brovægt er lastekapaciteten sat til standard værdi, men mulighed for at justere.

 

Pick up og drop off steder tydeligt markeret på satellitkort

Når lastbilen nærmer sig destinationen, slår appens navigation over på satellitmode og viser tydeligt, hvor tanken er placeret og hvordan adgangsvejen dertil er.

Offline funktionalitet

Spurado appen fungerer i offline tilstand, da lastbilerne ofte kan risikere at være uden for dækning eller forstyrret af metalvægge i haller. Når lastbilen igen får forbindelse synkroniserer den automatisk det der sket i offline tilstand.

Beregning af afstande og rejsetid fra pick up til drop off

Spurado løsningen beregner både rutens længde i kilometer og i tid. Det sker automatisk og tilføjes til journalen, kort tid efter endt transport.

NPK-værdier og Tørstof procenter

Tilføj relevante nøgletal til journalen, så det et let at lave afregninger med landmændene. Det giver samtidig et godt overblik over kvaliteten af biomasser fra sted til sted.

 

Web Portal

Administrationen i biogasanlægget eller transportøren styrer løsningen fra en webportal. Herfra håndteres alle adgange og der kan trækkes diverse rapporter.

Brugerstyring

Håndtér hvem der har adgang til hvad og hvor længe.  

Kundestyring

Håndtér kunderne og skab et klart et klart overblik gennem Spurado løsningen.

Lagerstyring

Overblik over lager indhold med til- og afgang. Enkelt overblik med forskellige nøgletal.

Produktstyring

Håndtér produkter og registrer indholdets værdier. 

Massebalance overblik

Hold øje med massebalancen for at sikre den ikke kommer i ubalance i forhold til gældende regler.

Udtræk af rapportering på forskellige og brugertilpassede niveauer

Udtræk rapporter i præcis de formater der passer til dine ønsker.

Visualiseringer i integreret Business Intelligence

Visualiseringer af udviklingen på forskellige niveauer er integreret i løsningen for konstant at have overblikket.

Kunde Portal

Dine kunder får egen adgang, hvor de kan trække rapporter, der vedrører deres leverancer. Det giver ikke ekstra arbejde til dig og så kan de trækkes når de har lyst.

Personligt login

Adgangen giver kun adgang til deres egne journaler.

Udtræk af diverse journaler og statistikker

Dine kunder kan i real-tid trække de rapporter der vedrører dem selv. 

Drift og kundeservice

Sikkerhed og support er uundværligt i vigtige driftsmiljøer. Spurado leverer begge dele.

Fri support

Ring eller send en mail efter skaleringsbehov. Så håndterer vi det uden det koster dig noget, hvis det er almindelige behov for assistance til løsningen. 

Sikkert datacenter, Redundant miljø (ISO27001 og ISAE3402-standard)

Vi opbevarer dine data i et sikkert datacenter. Du kan være sikker på, at andre ikke har adgang til dine data. 

Daglig backup

Vi står for daglig backup af dataene.